český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Sprej proti přilnavosti odstřiků – AS 50 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/04/19 09:43

PŘÍPRAVEK PROTI PŘILNAVOSTI ROZSTŘIKU PŘI SVAŘOVÁNÍ NEHOŘLAVÝ NA TRYSKY

Protipřilnavý přípravek proti odstřikujícímu materiálu na plechy a konstrukce

Vhodný pro všechny metody svařování

a pro veškeré průměry drátů, včetně automatického svařování

Nevytváří praskliny

Umožňuje opravy závad a vzhledu

  

POPIS

Nehořlavý protipřilnavý přípravek na svařování.
Vhodný na veškeré průměry drátů, i se silnou intenzitou.
Nezanechává skvrny a je bez zápachu. Neoxiduje kovové součástky.
Neobsahuje silikon, částečky železa ani grafit.
Má dlouhotrvající účinnost, umožňuje snížit četnost ošetření trysek v porovnání s většinou výrobků na trhu. Tento protipřilnavý přípravek je použitelný na svislé i vodorovné povrchy, pro všechny způsoby pájení, svařování, svařování elektrickým obloukem, včetně automatického, s tavnou elektrodou (MIG/MAG), v atmosféře CO2, argonu, ATALu nebo směsí.
Umožňuje opravy bez narušení vzhledu a nevytváří praskliny.
Zajišťuje ochranu součástek před opravou proti korozi a proti oxidaci.

 

OBLASTI POUŽITÍ
Ochrana plechů, na všechny druhy kovů, proti odstřikům a proti korozi.
Ochrana trysek pro veškeré intenzity a veškeré průměry drátů.
Strojírenský průmysl.
Elektricky svařovaná zařízení.
Elektromotory.
Stavba lodí.
Železniční průmysl.
Automobilový průmysl.
Výroba válcovaných svařovaných trubek.
Výroba strojů.

 

NÁVOD K POUŽITÍ
Sprej několikrát protřepejte nahoru a dolu.
Nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 15 cm od plochy, kterou chcete ochránit před odstřiky.
Nastříkejte na studené trysky.
Před jakýmkoliv následným ošetřením povrchu proveďte odstranění pomocí organického rozpouštědla.
Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

 kapalina

-

Barva Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+30

kotace

Zápach

Čichový vjem

lehký, charakteristický

-

Měrná hustota při 20°C

ISO 12.155

1290

g/l

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6297

30,3

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA NEBO METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKY

Kinematická viskozita při 40°C

NF EN 3104

415

mm2/sec

Bod samovznícení

ASTM E 659

nehořlavý

°C

číslo kyselosti

ISO 6618

< 0,1

mg/(KOH)/l

Obsah sulfátového popela

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistot více než 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Index lomu

ISO 5661 

1,4260

-

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

                          

 

               

 

Sprej 650 ml

Nehořlavý sprej proti přilnavosti odstřiků na trysky a veškeré povrchy, které chceme svařovat. Veškeré metody svařování. Veškeré průměry drátů. automatické svařování. svařování sprej, proti přilnavosti odstřikujícího materiálu, ochrana svařovacích trysek, přípravky na svařování, protipřilnavý přípravek na svařování bez spalin, protipřilnavý přípravek na svařování ibiotec. Dodavatelé přípravků na svařování. Dodavatelé protipřilnavých přípravků na svařování. Dodavatelé přípravků proti odstřikům. Přípravky svařování. Přípravky svary. Přípravky pájení. Přípravek proti přilnavosti rozstřiku při svařování. Protipřilnavý přípravek na svařování. Sprej proti odstřikům. Sprej proti přilnavosti rozstřiku při svařování. Tlaková nádoba proti odstřikům. Přípravek proti odstřikům ibiotec. Přípravek proti přilnavosti rozstřiku při svařování ibiotec. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn tlakové nádoby. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE