český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Separačný sprej proti odstrekujúcemu kovu – AS 50 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/04/19 10:09

SEPARAČNÝ PRÍPRAVOK PROTI ROZSTREKU NEHORĽAVÝ NA HUBICE

Separačný prípravok proti rozstreku na plechy a konštrukcie

Vhodný na všetky postupy zvárania

a pre všetky priemery drôtov vrátane automatického zvárania

Nevytvára praskliny

Umožňuje opravy kazov a vzhľadu

 

 

OPIS

Separačný prípravok proti rozstreku nehorľavý.
Vhodný pre všetky priemery zváracích drôtov aj pri vysokej intenzite.
Nezanecháva škvrny a je bez zápachu. Neoxiduje kovové súčiastky.
Neobsahuje silikón, čiastočky železa ani grafit.
Má dlhotrvajúcu účinnosť, umožňuje znížiť početnosť ošetrení hubíc v porovnaní s väčšinou výrobkov na trhu. Tento separačný prípravok je použiteľný na zvislé aj vodorovné povrchy, na všetky postupy spájkovania, zvárania plameňom, elektrickým oblúkom vrátane automatického zvárania za využitia tavnej elektródy (MIG a MAG), v ochrannej atmosfére CO2, argónu, ATALu alebo zmiešaných plynov.
Umožňuje opravy bez narušenia vzhľadu a nevytvára praskliny.
Zaisťuje ochranu súčiastok pred opravou proti korózii a proti oxidácii.

 

OBLASTI POUŽITIA
Ochrana plechov, na všetky druhy kovov, proti odstrekujúcemu kovu a proti korózii.
Ochrana hubíc pre všetky intenzity a všetky priemery zváracích drôtov.
Mechanické konštrukcie.
Elektricky zvárané zariadenia.
Elektromotory.
Stavba lodí.
Výroba železničných vozňov.
Automobilový priemysel.
Výroba valcovaných zváraných rúr.
Výroba strojov.

 

NÁVOD NA POUŽITIE
Sprej niekoľkokrát zvislo pretrepte.
Nastriekajte zo vzdialenosti približne 15 cm od plochy, ktorú chcete ochrániť pred odstrekujúcim kovom.
Nastriekajte na studené hubice.
Pred akýmkoľvek následným ošetrením povrchu odstráňte pomocou organického rozpúšťadla.
Sprej sa môže používať vo všetkých polohách.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

 kvapalina

Farba Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+30

hodnotenie

Zápach

Posúdenie čuchom

veľmi slabý, charakteristický

Merná hmotnosť pri 20°C

ISO 12,155

1290

g/l

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6297

30,3

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNEJ ZLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Kinematická viskozita pri 40°C

NF EN 3104

415

mm2/sec

Bod samovznietenia

ASTM E 659

nehorľavý

°C

Index kyslosti (la)

ISO 6618

< 0,1

mg/(KOH)/L

Obsah sulfátového popola

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistôt viac ako 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Index lomu

ISO 5661 

1,4260

 

BALENIE

                             

 

            

 

Sprej 650 ml

Separačný nehorľavý sprej proti odstrekujúcemu kovu na hubice a všetky povrchy, ktoré chceme zvárať. Všetky postupy zvárania. Všetky priemery drôtov. automatické zváranie. zváranie sprej, separačný sprej proti odstrekujúcemu kovu, ochrana zváracích hubíc, prípravky na zváranie, separačný prípravok proti rozstreku nedymivý, separačný prípravok proti rozstreku ibiotec. Dodávatelia prípravkov na zváranie. Dodávatelia separačných prípravkov proti rozstreku. Dodávatelia prípravkov proti odstrekujúcemu kovu. Prípravky na zváranie. Prípravky rozstreky. Prípravky zváranie. Separačný prípravok zváranie. Separačný prípravok proti rozstreku. Sprej proti odstrekujúcemu kovu. Sprej separačný proti rozstreku. Tlaková nádoba proti odstrekujúcemu kovu. Separačný prípravok proti rozstreku ibiotec. Separačný prípravok zváranie ibiotec. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Bezpečný hnací plyn aerosólu. Bezpečný hnací plyn aerosólu. Bezpečný hnací plyn tlakovej nádoby. Produkt na priemyselnú údržbu

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE